BERICHT AAN DE HUURDERS VO 231-237

12 mei 2020 - 16:18

Mevrouw, meneer,

Sinds midden maart heeft het coronavirus in België geleid tot een lockdown, met belangrijke sociale en economische gevolgen teneinde de verspreiding van het virus te beperken.

De bedrijven die aan de renovatie van uw gebouw werkten, hebben hun werkzaamheden moeten stopzetten.

Sinds begin mei is de progressieve exit – lockdown begonnen. In overleg met de Nationale Veiligheidsraad nemen de bedrijven de bouwplaatsen geleidelijk aan over.

Samen met de bedrijven op uw bouwplaats hebben we afgesproken om de interventies te hervatten. Met als prioriteit uw gezondheid en die van de werknemers.

Hierbij worden alle maatregelen genomen om de veiligheid van iedereen tijdens de werken te garanderen.

De werknemers van de bedrijven zullen maskers dragen en zullen de sociale afstand respecteren. Zij zullen het door ons geraadpleegde en goedgekeurde veiligheidsplan, dat is opgesteld door de veiligheidsadviseurs van het bedrijf en de Nationale Veiligheidsraad, nauwgezet volgen.

Een werkschema wordt u persoonlijk toegestuurd voor toekomstige interventies in uw woning. Om het goede verloop van het werk in deze moeilijke periode niet te verstoren, vragen wij u op gevraagde tijdstippen en data toegang te verlenen tot uw woning.

Ook vragen wij u om voor uzelf en uw gezin de voorzorgsmaatregelen toe te passen die al van kracht zijn voor de bevolking. In het bijzonder het dragen van maskers tijdens interventies in uw woning, het respecteren van de sociale afstand van minimaal 1,5 m en niet verblijven in de kamer waar de arbeiders zich bevinden.

We zijn ervan overtuigd dat we kunnen rekenen op uw goede samenwerking om deze uitdaging te overwinnen, wat verbonden is aan de moeilijkheid om uw gebouw te renoveren.

Wij blijven tot uw beschikking voor alle informatie over de vooruitgang van de werkzaamheden.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Technisch Dienst,

 

Erhimi Mohammed Saïd

ingedeeld in : ,