JOB Directeur/trice Sociale Afdeling

03 november 2022 - 09:52

Lojega is momenteel op zoek naar een directeur of een directrice voor de sociale afdeling.

Voor meer informatie : Directeur/trice Sociale Afdeling

Sollicitaties, vergezeld van een uitvoerige motivatiebrief en een volledig CV, dienen vóór 15 november 2022 per e-mail te worden gezonden aan de algemene directie, ter attentie van mevrouw Leticia Beresi, aan de afdeling ondersteuning en ontwikkeling belast met personeelszaken, ter attentie van mevrouw Barbara Charles de la Brousse en mevrouw Monia Holvoet op het adres m.holvoet@lojega.be. Zij zullen als strikt vertrouwelijk worden behandeld.

ingedeeld in : , , ,