U bent hier: OnthaalHuurder

Huur & lasten

Berekening van de huur

Uw maandelijkse huurprijs wordt vastgesteld volgens een formule die rekening houdt met:

 • De waarde van de woning en,
 • • De inkomsten van uw gezin.

Uw huur zal elk jaar geactualiseerd worden: dat is de herziening van de huur. Om een berekening te kunnen maken die overeenstemt met de realiteit, vragen wij u om ons eind juli de documenten te bezorgen met betrekking tot de inkomsten die twee jaar voordien werden ontvangen en de huidige inkomsten. Waarom? Omdat uw huur, in overeenstemming met de geldende wetgeving, berekend wordt op basis van de inkomsten die 2 jaar daarvoor werden ontvangen (bijvoorbeeld: in 2019 zullen wij u vragen om ons de documenten betreffende de inkomsten van 2017 te leveren).

Vergeet niet om bij uw inkomsten alle documenten te voegen die u in staat stellen om aanspraak te maken op een huurkorting. Bijvoorbeeld:

 • Bewijs van betaling van alimentatie,
 • Attest van handicap/invaliditeit,
 • Attest van kinderbijslag.

 

Lasten en verbruiken

De VADE-MECUM van de huurlasten in de sociale wonigen binnen het Brussesls Gewest omvat een overzicht betreffende kosten en werken te laste van de verhuurder (LOJEGA) en ten laste van de huurders. De verdeling en informatie zijn gedeeltelijk opgenomen in het besluit van 26 september 1996. Op basis van deze informatie zijn de rechten van zowel de huurder als de eigenaar vastgelegd. Er worden eveneens duidelijke categorieën en verdeelsleutels van de huurlasten vastgelegd die leiden tot en expliciet et duidelijk kader voor de berekening van de huurlasten.

De huurlasten zijn de werkelijke uitgaven van de maatschappij voor het goede gebruik van de gehuurde woning en van de gemeenschappelijke delen. Deze lasten omvatten de kosten en het verbruik. Er kunnen verschillende soorten lasten van u worden teruggevorderd.

Huurlasten:

 • Conciërgewoning,
 • Algemeen onderhoud,
 • Elektriciteit van de gemeenschappelijke delen,
 • Onderhoud van de liften (onderhoudsprodukten inbegrepen)
 • Onderhoud van de technische installaties (verwarmingsketels, ventilatie,…)
 • Uitgaven voor de brandveiligheid.
 • Uitgaven voor de ophaling van huisvuil,
 • Interventie voor de wachtrol kosten (7d/7d-24u/24u)
 • Zout voor waterverzachter,
 • Uitgaven voor ophaling van grof huisvuil in de gemeenschappelijke delen,
 • Enz.

Verbruik:

 • Elektriciteit,
 • Verwarming,
 • Gas,
 • Water.

 

BETALING

De huur moet worden betaald tussen de 1e en de 10e van elke maand. Het bedrag moet worden gestort op de rekening van de maatschappij. Bij alle betalingen moet de gestructureerde mededeling vermeld worden die u bij de officiële kennisgeving van uw huur werd meegedeeld.

De betaling van de huur moet een prioriteit zijn. Wij raden u aan om de betaling via domiciliëring te laten verlopen om er zeker van te zijn dat de huur tijdig betaald wordt. Indien u hiervoor kiest, zal samen met u een formulier worden ingevuld op de zetel van de maatschappij, die de nodige stappen zal ondernemen bij uw bank. Ofwel wendt u zich tot de permanenties van de boekhouddienst gelegen op de zetel van de maatschappij om een formulier in te vullen. Ofwel downloadt u het formulier via ons e-loket, vult u het in en ondertekent u het vooraleer het aan het onthaal van LOGEJA te bezorgen. De domiciliëring zal ingaan vanaf de maand na ontvangst van het formulier.

In de maand december wordt u een jaarlijkse korting van 10 euro toegekend indien u 12 opeenvolgende betalingen via domiciliëring heeft gedaan (geen enkele weigering van betaling van uw domiciliëring gedurende het jaar).

Bovendien hoeft u niet meer elk jaar naar uw bank te gaan om het bedrag van uw huur aan te passen, want dit gebeurt automatisch via het domiciliëringssysteem.

U kunt ook een doorlopende opdracht plaatsen. Neem daarvoor gewoon contact op met uw bankinstelling.