U bent hier: OnthaalHuurder

Onderhoud & herstellingen

Technische vraag

In geval van een technisch probleem in uw woning, dient u conform het huurcontract, de technische dienst zo snel mogelijk per brief, e-mail, telefoon op de hoogte stellen of het onthaal in te lichten tijdens de openingstijden. Sommige werken zijn voor rekening van LOJEGA en andere voor rekening van de huurders.

De VADE-MECUM van de huurlasten in de sociale wonigen binnen het Brussesls Gewest omvat een overzicht betreffende kosten en werken ten laste van de verhuurder (LOJEGA) en ten laste van de huurders. De verdeling en informatie zijn gedeeltelijk opgenomen in het besluit van 26 september 1996. Op basis van deze informatie ziin de rechten van zowel de huurder als de eigenaar vastgelegd. Er worden eveneens duidelijke categorieën en verdeelsleutels van de huurlasten vastgelegd die leiden tot een expliciet et duidelijk kader voor de berekening van de huurlasten

A. Verplichtingen en werken voor rekening van LOJEGA

LOJEGA moet het gebouw onderhouden om het in goede staat te houden, d.w.z. alle noodzakelijke reparaties uitvoeren. Ze is verplicht om te zorgen voor huisvesting in “goede huurstaat” en die voldoet aan de basisvereisten van veiligheid, gezondheid en uitrusting. De maatschappij zal daarom, behoudens andersluidende bepalingen die hieronder worden gedefinieerd, de onderstaande werkzaamheden op zich nemen:

 • Herstellingen of vervangingen te wijten aan de verouderde staat (ouderdom, buiten gebruik wegens versleten). De vloerbedekking wordt pas vernieuwd wanneer de huurder de woning verlaat of wanneer de vloerbedekking (vinyl, linoleum) een gevaar vertegenwoordigt doordat de bewoners erover zouden kunnen vallen. De muurbekledingen (schilderwerk, behangpapier, enz.) zijn niet voor rekening van de maatschappij: ze moeten door de huurders vernieuwd worden.
 • Herstelling of vervanging te wijten aan de slechte kwaliteit van de materialen. Dit wordt een fabricagefout of een uitvoeringsfout genoemd.
 • Herstelling of vervanging gedekt door een waarborg (bv.: barst in een gebouw dat gerenoveerd wordt onder dekking van de tienjarige waarborg).
 • Een interventie die noodzakelijk is geworden door “overmacht” (d.w.z. een plotselinge, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis).
 • Interventie die noodzakelijk is geworden door een “toeval” (d.w.z. een natuurlijke gebeurtenis, zoals bliksem, brand, aardbeving, maar geen tocht of glasbreuk) dat schade veroorzaakt.

B. Werken voor rekening van de huurder

De VADE-MECUM van de huurlasten in de sociale woningen binnen het Brussels Gewest nemen de lasten en kosten van de huurder gedetailleerd op. Ziehier de lijst van de niet uitgevoerde werken :

 1. Alle apparatuur die beschadigd is door de fout van de huurder valt onder de verantwoordelijkheid van deze laatste,
 2. De onderhoudskosten , de toezichters en personeel van het gebouw.
 3. Normale slijtage van de volgende elementen is de verantwoordelijkheid van de huurder(niet uitgevoerd).
 • Loodgieterij
  • Vervangen van de dichtingen van kranen, siliconenvoegen van het bad, rubbers, trekkettinkjes, dichtingen van kraankoppen.
  • Vervangen van afsluitkranen die geblokkeerd zijn door ze te weinig te bedienen,
  • Deblokkeren van spoelmechanismen,
  • Vervangen van de afsluitkranen en aansluitslangen,
  • Vervangen van moffen of bochtstukken van wc-afvoeren.
  • Privé-ontstopping van de wc’s
  • Onderhoud van de kolken van terrassen of binnenplaatsen.
  • Vervangen van de aansluitleidingen van de kooktoestellen,
  • Reinigen en vervangen van de filters van de afzuigkappen.
 • Beglazing
  • – Vervangen van gebroken ramen (ongeacht de oorzaak). Te dekken door een “glasbreuk”-verzekering.
 • Bekledingen
  • Onderhoud van vinyl of lino op de vloer met geschikte producten.
 • Verwarming
  • Ontluchten van de radiatoren,
  • Reinigen van de ventilatieroosters (badkamer, toilet en keuken).
 • Sloten
  • Vervangen van het slot bij verlies of diefstal van de sleute,
  • Deblokkeren van het slot,
  • Herstellen van de sloten, deur- en vensterkrukken,
  • Smeren van de sloten, paumelles en duimen,
  • Vervangen van de cilinders,
  • Vervangen van de toegangsbadges voor het gebouw in geval van verlies of diefstal.
 • IJzerwerk
  • Vastdraaien van de deurkrukken
  • Vervangen van scharnieren die geforceerd werden door gebrek aan onderhoud (tenzij ze oud zijn)
  • Smeren van de stangen van opengaande ramen
 • Desinfecteren/verdelgen van insecten
 • Elektriciteit
  • Vervangen van de stopcontacten, schakelaars, zekeringen, uitschakelautomaten, lampen, lamphulzen,
   Vervangen van de belknoppen op de bordessen, indien de schade het gevolg is van vandalisme of toeval (behalve slijtage),
 • Schrijnwerk
  • Vervangen van de riemen van rolluiken

Opgelet, deze lijst is niet-limitatief.

Netheid

Afval sorteren is verplicht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat laat toe om een groot gedeelte van het afval te recycleren en om bepaalde materialen te hergebruiken. Daartoe moet u:

 • Ofwel gebruikmaken van gekleurde vuilniszakken,
 • Ofwel (in grote gebouwen) uw afval in de daartoe voorziene containers deponeren.

Wat doe ik met grote voorwerpen of grof huisvuil ?

Er zijn verschillende oplossingen om u te ontdoen van uw oude tapijt, matras, koelkast, fiets, meubels, enz.:

De dienst netheid van de gemeente Jette en Ganshoren organiseert meerdere keren per jaar speciale ophalingen.

 • Brussel-Netheid voert een gratis ophaling van 3 kubieke meter per jaar per gezin uit na telefonische afspraak (0800/981.81).

Om voor de hand liggende redenen van netheid en veiligheid is het verboden:

 • Grof huisvuil of vuilniszakken te plaatsen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw (bordessen, kelders, elektriciteits- of gaslokalen).
 • Grof huisvuil of vuilniszakken op te slaan op de terrassen.

Het is ook verboden om gevaarlijke, ontvlambare, explosieve, ongezonde of hinderlijke materialen in het gebouw te deponeren.

Het is ten strengste verboden om brood (of ander afval) uit de ramen te gooien.

 

Badges

Om bepaalde gebouwen te betreden, heeft u een badge nodig die u bij de intrede in de woning ontvangt.

 • Bij uw intrek in de woning heeft elk gezinslid dat de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, recht op een toegangsbadge.
 • Tijdens de huurperiode kunnen de ouders van een kind dat de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, tegen betaling schriftelijk een extra badge verkrijgen. Een kopie van de identiteitskaart van het kind moet worden bijgevoegd.
 • Aanvraag in geval van verloren/gestolen badge:
  – De betrokken huurder moet een kopie van het attest van verlies/diefstal van de politiediensten bezorgen, zodat wij de oude verloren/gestolen badge kunnen deactiveren en onze diensten een nieuwe kunnen verstrekken tegen betaling.
 • Aanvraag in geval van schade aan de badge:
  – De beschadigde badge moet ons worden overhandigd, zodat we deze kunnen deactiveren en u tegen een vergoeding een nieuwe badge kunnen bezorgen.
 • Aanvraag in geval van veroudering:
  – De huurder kan gratis een nieuwe badge aanvragen bij de receptie van LOJEGA.
 • Aanvraag van een badge voor een persoon buiten de gezinssamenstelling:
  – De huurder moet ons een gemotiveerd schriftelijk verzoek en een kopie van de identiteitskaart van de badgeontvanger sturen. Indien de aanvraag geldig wordt geacht, zullen onze diensten tegen betaling een extra badge verstrekken.