U bent hier: OnthaalKandidaat

Intrede in de woning

Huurcontract

Het huurcontract is een document dat de eigenaar en de huurder bindt, en dat de rechten en plichten van elk van hen beschrijft. Alle Brusselse sociale huisvestingsmaatschappijen gebruiken hetzelfde huurcontract.

Sinds 2013 is het huurcontract voor sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet langer een levenslange huurovereenkomst: het is een huurcontract voor 9 jaar, hernieuwbaar, behalve voor personen die meer dan 66% gehandicapt en/of ouder dan 65 jaar zijn.

Het huishoudelijk reglement van de maatschappij maakt eveneens deel uit van dit contract.

Wanneer u uw huurcontract ondertekent, ontvangt u een welkomstmap met daarin het volgende:

 • De nuttige telefoonnummers en contactpersonen van de maatschappij,
 • Tips voor het onderhoud van de woning,
 • De huurtermijn, enz.

 

Huurwaarborg

Alvorens uw woning te mogen betrekken, dient u voor een huurwaarborg te zorgen. Het doel ervan is te garanderen dat u uw verplichtingen tot het einde van het huurcontract nakomt. Het bedrag van de waarborg wordt berekend op basis van uw huurprijs.

De huurwaarborg komt overeen met:

 • 2 maanden werkelijke huur indien u contant betaalt,
 • 3 maanden van uw werkelijke huur als u kiest voor een bankgarantie. Die zal door ons op een bankrekening op uw naam worden geplaatst, na ondertekening van de documenten.

Aan het einde van uw contract wordt de huurwaarborg (met eventuele intresten) aan u teruggegeven.

 • Indien de woning goed werd onderhouden,
 • Indien uw huurdersrekening niet in het rood staat.

Anders wordt de waarborg verminderd met de bedragen die nodig zijn voor het herstel van de schade die, op basis van de plaatsbeschrijving, aan u is toe te rekenen.

 

Plaatsbeschrijving

Er worden twee plaatsbeschrijvingen op tegenspraak opgesteld door een lid van onze technische dienst:

 • Bij uw intrek in de woning aan het begin van uw huurcontract,
 • Wanneer u verhuist en de woning verlaat.

Doel: de precieze staat van de woning beschrijven. De twee plaatsbeschrijvingen worden dan vergeleken, zodat u alleen nog maar de door u veroorzaakte schade zal worden gefactureerd.

Op het moment van de plaatsbeschrijving worden de standen van de water-, gas- en elektriciteitsmeters en eventuele calorimeters van de radiatoren opgenomen
.

 

Administratieve stappen

Bij uw intrek in de woning moet u een aantal stappen ondernemen.

 • Contact opnemen met uw energieleverancier (gas en elektriciteit). Het is belangrijk om dit snel na het overhandigen van de sleutels te doen. Indien de maatschappij Sibelga een verbruik zonder contract vaststelt in uw woning, sluit ze uw meters binnen ongeveer een maand, in welk geval de kosten voor de heropening (+/- €150) voor uw rekening zijn,
 • Naar het gemeentebestuur gaan om uw adreswijziging door te geven,
 • Uw briefwisseling naar uw nieuwe adres laten sturen,
 • Uw adreswijziging meedelen aan:
  • Uw werkgever,
  • Uw bank,
  • Uw ziekenfonds,
  • Uw verzekeraar, enz.

 

Verzekeringen

Waarom een verzekering nemen? Omdat een huishoudelijk ongeval iedereen kan overkomen. Een overlopend bad, een lekkende wasmachine, een pan op het vuur laten staan…. Deze incidenten kunnen schade veroorzaken aan uw eigendommen, aan de eigendommen van uw buren, om nog maar te zwijgen van de veroorzaakte lichamelijke letsels. U kunt dus aansprakelijk worden gesteld.

De huurder is verplicht een “integrale” brandverzekering af te sluiten die, overeenkomstig artikel 22 van het huurcontract, zowel het bewoonde gebouw, zijn meubilair als zijn huuraansprakelijkheid garandeert bij een onderneming die bekend staat als een solvabele maatschappij. De maatschappij behoudt zich het recht voor om te allen tijde, en dit zal met name het geval zijn bij het overhandigen van de documenten voor de jaarlijkse berekening van de huurprijs, het bewijs van deze verzekering en de betaling van de jaarlijkse premies voor deze verzekering te eisen.

Het wordt ten zeerste aanbevolen dat huurders ook een familiale verzekering afsluiten om schade veroorzaakt door leden van hun gezin te dekken. Ouders zijn immers verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen als ze schade toebrengen aan de eigendommen van de maatschappij, de woning of naburige woningen, alsook aan de omgeving en de gemeenschappelijke delen (graffiti, eventuele inscripties, gebroken ramen, …). Het kan ook nuttig zijn om een diefstalverzekering af te sluiten voor uw persoonlijke bezittingen.

U kiest zelf de verzekeringsmaatschappij waarmee u een contract wilt sluiten. Wij raden u aan om een aantal van hen te raadplegen en degene te nemen die u de beste voorwaarden biedt.