U bent hier: OnthaalKandidaat

Kandidatuur

Hoe beheer ik mijn kandidatuur?

Zodra uw inschrijving bevestigd is, wordt u kandidaat-huurder.

Uw kandidatuurdossier wordt beheerd door LOJEGA, uw referentiemaatschappij.

Tijdens de volledige wachtperiode moet u de dienst kandidaat-huurders binnen de twee maanden verwittigen van elke wijziging in uw dossier:

  • adreswijziging of,
  • verandering van gezinssamenstelling.

Er zal u om de twee jaar gevraagd worden om uw inschrijving te bevestigen. U zult per brief verzocht worden om de situatie van uw gezin te actualiseren. Het is heel belangrijk dat u op deze brief van hernieuwing van kandidatuur antwoordt. Doet u dat niet, dan zult u geschrapt worden bij alle huisvestingsmaatschappijen waar u ingeschreven bent, en zult u al uw voorkeurrechten verbonden aan de anciënniteit verliezen.

 

Kan een kandidatuur geschrapt worden?

“Geschrapt” betekent dat uw naam uit de lijst van de kandidaten verwijderd wordt. De geschrapte kandidaat mag zich binnen een termijn van zes maanden niet opnieuw bij een openbare vastgoedmaatschappij inschrijven. Dit verbod slaat op alle openbare vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een aantal situaties leiden tot schrapping van een kandidatuur.

Dat is het geval indien de kandidaat:

  • zijn inschrijving niet hernieuwd heeft binnen de twee maanden na ontvangst van het verzoek om de inschrijving te hernieuwen,
  • niet meer aan de toelatingsvoorwaarden voldoet,
  • een valse verklaring heeft afgelegd om te verhullen dat hij niet voldoet aan een bepaalde toelatingsvoorwaarde of om onterecht voorkeurrechten te verwerven.

Een kandidaat kan ook geschrapt worden indien hij:

  • zijn referentiemaatschappij niet binnen de twee maanden op de hoogte brengt van een verandering in de gezinssamenstelling of een adreswijziging,
  • een toegewezen woning weigert op basis van ongeldige motieven (voorbeeld: de kamers zijn klein, de buurt staat hem niet aan…). De geldige motieven zijn gedefinieerd in artikel 15.3 van het huurbesluit.

Elke schrapping wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de kandidaat en moet worden gemotiveerd. Bij een schrapping moet de kandidaat zes maanden wachten alvorens zich opnieuw bij een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te schrijven.

De kandidaturen en de schrappingsdossiers worden gecontroleerd door de BGHM, de voogdij-instelling die alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Brussel controleert. Een vertegenwoordiger van de BGHM moet nagaan of de huisvestingsmaatschappijen de reglementering goed toepassen: dat is het werk van de Sociaal afgevaardigde.