U bent hier: OnthaalKandidaat

Toewijzing

Voorstel van woning (toewijzing)

De toewijzing van een woning hangt af van de voorkeurrechten, die gebaseerd zijn op:

  • Het aantal jaren wachten,
  • En de kenmerken van het gezin.

De kandidaat met het hoogste aantal voorkeurrechten krijgt de woning toegewezen die overeenkomt met zijn of haar gezinssamenstelling.

Wanneer u bovenaan de wachtlijst van kandidaten staat en als er een woning beschikbaar komt die geschikt is voor uw gezinssamenstelling, stuurt één van de door u geselecteerde huisvestingsmaatschappijen u per aangetekende brief een toewijzing van een woning toe.

U wordt dan uitgenodigd om de voorgestelde woning te bezoeken en een schatting van de te betalen huurprijs zal worden vastgesteld. Na het bezoek van de woning dient u binnen 3 dagen te antwoorden:

  • Indien u de woning accepteert, zal er een afspraak worden gemaakt om het huurcontract te ondertekenen.
  • Indien u de woning weigert, moet u uw weigering schriftelijk motiveren. De redenen voor de weigering zullen worden beoordeeld door LOJEGA en vervolgens zal de beslissing worden gevalideerd door de sociaal afgevaardigde van de BGHM. Alleen dwingende redenen tot weigering worden in overweging genomen. U wordt dan schriftelijk op de hoogte gebracht van het behoud of de schrapping van uw aanvraag.

Hoelang moet ik op een woning wachten?

Meer dan 40.000 kandidaat-huurders wachten op sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De wachttijd varieert naar gelang het type woning, maar bedraagt in ieder geval enkele jaren.

De vraag naar sociale huisvesting is de afgelopen jaren sterk toegenomen als gevolg van de economische conjunctuur. Hierdoor blijven sociale huurders ook langer in de woning, terwijl deze woningen voorheen slechts een springplank waren naar de privésector. De vraag naar woningen is aanzienlijk groter dan het aanbod, waardoor de wachtlijsten aanzienlijk verlengen.

U zult dus geduld moeten hebben. U wordt echter ondersteund door de dienst kandidaat-huurders die u zal begeleiden bij alle stappen die moeten worden ondernomen om een woning toegewezen te krijgen.