U bent hier: OnthaalMaatschappij

Voorstelling

Voorstelling

Ontstaan uit de fusie van De Jetse Haard en De Villa’s van Ganshoren, is LOJEGA een openbare vastgoedmaatschappij (OVM) die meer dan 2500 sociale woningen in de gemeenten Jette en Ganshoren beheert.

Ze heeft de roeping om behoorlijke woningen te huur aan te bieden aan een prijs die afgestemd is op de inkomsten van een bevolkingsgroep die moeilijk toegang krijgt tot de private huurwoningmarkt.

Zoals alle openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) staat ze onder de voogdij van de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij).

 

De Raad van Bestuur

Deze laatste is verantwoordelijk voor het bepalen van de actie- en beheerlijnen van de maatschappij. De raad van bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar samen en beslist over de verschillende dossiers die door het bestuur worden ingediend met betrekking tot:

 • Renovaties, inrichtingswerken en aankopen,
 • Personeelsbeheer,
 • Klachten van huurders,
 • De vertegenwoordiging van de maatschappij bij gerechtelijke instanties,
 • Het gebruik van de beschikbare fondsen, enz.

Ze bestaat uit:

 • 14 publieke mandatarissen,
 • 2 waarnemers, leden van de oppositie,
 • 1 sociaal afgevaardigde van de BGHM,
 • 1 vertegenwoordiger van de huurdersvakbond van sociale woningen.

De algemeen directeur staat de raad van bestuur bij en stelt de dossiers voor aan de bestuurders. De raad van bestuur bestaat momenteel uit:

 • Dhr. DOYEN Hervé – Voorzitter
 • Dhr. DELVAUX Marc – Vice-voorzitter
 • Mevr. ALEXANDER Nathalie – Bestuurster
 • Dhr. DEROUICH Zouheir – Bestuurder
 • Dhr. PARMENTIER Benoît – Bestuurder
 • Dhr. GARABED Garo – Bestuurder
 • Dhr. HUART Stéphane – Bestuurder
 • Dhr. HONORE Mallory – Bestuurder
 • Dhr. PIROTTIN Jean-Louis – Bestuurder
 • Mevr. PERRINI Stéphanie – Bestuurder
 • Dhr. PETRINI Maurizio – Bestuurder
 • Mevr. VANBRABANT Natacha – Bestuurster
 • Dhr. VAN DAMME Lionel – Bestuurder
 • Dhr. DUQUESNOY Johan – Bestuurder

Waarnemers:

 • Mevr. SOUISS Karima – Waarneemster
 • Dhr. NEIRINCK Claude – Waarnemer
 • Mevr. GERARDI Caroline – Sociaal afgevaardigde
 • Dhr. RENGUET Didier – Vertegenwoordiger van de huurdersvakbond

Aanweizigheids penning 2021

De algemene directie

De algemeen directeur staat in voor het dagelijks beheer en de algemene coördinatie van de maatschappij door de politiek en de strategie die goedgekeurd werden door de raad van bestuur toe te passen. Daartoe woont hij de vergaderingen van het directiecomité en de raad van bestuur van LOJEGA bij en stelt hij de dossiers voor die door het bestuur werden voorbereid.

Haar andere missies houden met name in:

 • Zorgen voor de ontwikkeling van voornamelijk operationele, administratieve, sociale en financiële activiteiten van de maatschappij: de opdrachten van sociale huisvesting, positieve sociale, financiële en andere resultaten genereren door doeltreffend bij te dragen aan de doelstellingen van de maatschappij, verbeteringen en ontwikkelingen van activiteiten voorstellen.
 • Garanderen dat aan de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding en externe controle, administratie en publicatie wordt voldaan en dat dit proces wordt gecontroleerd.
 • Garanderen dat de hoofdtaken op sociaal vlak worden uitgevoerd: garanderen dat de algemene doelstellingen worden gedefinieerd en intern en extern gekend zijn, een toegankelijk imago van de maatschappij communiceren naar het publiek, de samenwerking van het personeel bevorderen, partnerschappen voorstellen afhankelijk van de sociale situatie.
 • Garanderen dat de hoofdtaken op het vlak van externe relaties worden uitgevoerd: waken over de vertegenwoordiging van de maatschappij bij diverse federaties en andere organisaties in de huisvesting, het verdedigen van de belangen van de maatschappij bij openbare besturen en instanties, het beeld van sociale huisvesting promoten.
 • De principes van goed bestuur toepassen in het kader van de uitvoering van de beheersovereenkomst; dit vertaalt zich in strategische plannen, de technische wachtdienst, opleidingen, opvolgingsindicatoren van de beheersovereenkomst, de roadmap en interne controle.

De algemene directie is de tussenpersoon tussen de maatschappij en de lokale overheden van de gemeenten Jette en Ganshoren en hun O.C.M.W de belangrijkste aandeelhouders van LOJEGA.

De algemene directie is ook de contactpersoon voor de BGHM, de voogdij-instelling van de maatschappij, en voor het Kabinet van de Staatssecretaris voor huisvesting.

De waarnemend directeur is de heer Tristan Félix (financieel en administratief directeur).

Jaarverslag

Het laatste jaarverslag (2020) en het dossier met de aanweizigheids penning zijn beschikbaar door op deze links te klikken : LoJeGa book 2020Aanweizigheids penning

Het  jaarverslag 2019 is beschikbaar via deze link.

Het jaarverslag 2018 is beschikbaar via deze link.