De verkiezingen voor de CoColo zullen plaatsvinden op 11 oktober

19 september 2023 - 16:44

STEM VOOR DE ARHUU!

De ARHUU is de Adviesraad van de Huurders. Deze raad vertegenwoordigt u bij Lojega door al uw vragen en behoeften door te geven. Hij krijgt ook informatie van Lojega door elke maand de vergadering van de Raad van de bestuur bij te wonen.

Hij houdt zich bezig met collectieve thema’s zoals veiligheid, netheid of renovatiewerkzaamheden en verbindt zich ertoe u te adviseren en door te verwijzen naar de juiste lokale diensten en bronnen. Hij behandelt geen individuele problemen.

De ARHUU wordt gekozen voor 4 jaar en voert de volgende taken uit:

  1. Advies geven: De Raad van bestuur van de OVM is verplicht om vooraf advies in te winnen bij de ARHUU over zaken die betrekking hebben op onderhoud, renovatie en inrichting van gebouwen onder bepaalde voorwaarden, het aannemen of wijzigen van interne reglementen, de methode voor het berekenen van de lasten en afrekeningen en programma’s voor gemeenschapsvoorzieningen en sociale evenementen. Hij kan ook op eigen initiatief een advies over bepaalde Lojega-projecten aan de Raad van bestuur bezorgen.
  2. De vergaderingen van de Raad van bestuur bijwonen: Twee afgevaardigden, van minstens 18 jaar oud, nemen deel, met overlegstem, aan de Raad van bestuur van Lojega voor de beslissingen van het bedrijf, dit met uitzondering van vertrouwelijke zaken.
  3. Activiteiten organiseren of eraan meewerken: De ARHUU organiseert en neemt deel aan buurtfeesten, opruimacties enz.
  4. Minstens 4 keer per jaar een bijeenkomst met alle huurders organiseren: Het doel van deze bijeenkomsten is om verslag uit te brengen van de activiteiten van de ARHUU en de projecten van Lojega en om de huurders de kans te geven om hun mening over bepaalde onderwerpen te geven en acties voor te stellen voor de zaken waarbij de ARHUU is betrokken.

 

11 OKTOBER, dag van de verkiezingen

We verwachten u op 11 oktober vanaf 14 uur (tot 19 uur) om uw ARHUU-vertegenwoordigers te kiezen: in Jette in Florair 2; in Esseghem 3 en in Ganshoren in Peereboom 6. Iedereen die 16 jaar of ouder is en in een sociale huurwoning van Lojega woont, kan komen stemmen. U hebt hiervoor een oproepingsbrief ontvangen. U kunt op één of meerdere kandidaten stemmen.

Is het niet mogelijk om tijdens de openingstijden van het stembureau te komen stemmen? U kunt uw volmacht geven aan een andere bewoner van Lojega die aan dezelfde voorwaarden voldoet als u.

Vergeet niet uw identiteitskaart en uw volmacht mee te brengen als u komt stemmen!

 

 

 

ingedeeld in : , ,