Ganshoren : Laten we het Participatie Huis bouwen

27 april 2022 - 17:35

De gemeente Ganshoren is geselecteerd om regionale steun te ontvangen in het kader van het programma voor stadsvernieuwing. Het project omvat de bouw van een participatie huis binnen de zone voor Stadsherwaardering (ZSH) “De Villa’s van Ganshoren” en meer precies in het hart van het sociale-woningenpark van de OVM LOGEJA. Naast de ontwikkeling van diverse activiteiten zal het een centrum zijn voor informatie over de infrastructuur waarover de inwoners beschikken, inlichtingen over de administratieve procedures, maar ook over gemeentelijke en burgerprojecten.

Het project richt zich op verschillende doelstellingen, met name het herstel van de sociale band, het bevorderen van de sociale cohesie met de verschillende buurten die aan het ZSH grenzen – en zelfs daarbuiten – door verschillende soorten activiteiten voor te stellen ; maar ook het verminderen van het onveiligheidsgevoel door samen te werken met gespecialiseerde verenigingen die in deze context een aangepast antwoord kunnen aanreiken. Een andere uitdaging is eveneens het creëren of opnieuw creëren van burgerparticipatie. Dit zal beginnen met het denkproces dankzij workshops!

Tijdens deze workshops kunt u uw wensen en verlangens op dit participatiehuis kenbaar maken. De gemandateerd externe bureaus zullen aanwezig zijn om het project aan u uit te leggen en u bij uw overwegingen te begeleiden.

Afspraak op dinsdag 3 mei en dinsdag 7 juni 2022 van 19u30 tot 21u30 in  culturele zaal van de Sporthal (Vandervekenstraat 114 – 1083 Ganshoren).

Informatie en inschrijving : leefmilieu@ganshoren.brussels

ingedeeld in : ,