Uw ARHUU is verkozen!

13 oktober 2023 - 11:58

Op 11 oktober hebben 304 huurders zich verplaatst naar de kieslokalen Esseghem 3, Florair 2 en Peereboom 6 om de kandidaten voor de ARHUU (Adviesraad van de  Huurders) te verkiezen.

Het quorum van 5% van de kiezers is bereikt en uw ARHUU is nu actief. Zeven leden zullen u de komende 3 jaar vertegenwoordigen bij Lojega. Lojega wenst hen veel succes in hun mandaat.

Ter herinnering, de ARHUU zal advies kunnen uitbrengen over verschillende collectieve onderwerpen (inrichting, huisregels, evenementenprogramma, enz.), deelnemen aan de Raad van bestuur met een deliberatieve stem, verschillende animatieprojecten voorstellen en huurdersbijeenkomsten organiseren.

Voor meer informatie over de verkiezingsdetails, klik hier: Notulen van ARHUU verkiezingen

ingedeeld in : ,