Update : Brand van VO 216 – FAQ OCMW GEMEENTE LOJEGA

17 juli 2023 - 00:30

PRAKTISCHE INFORMATIE

 1. Zijn er specifieke permanenties voorzien voor vragen in verband met de brand aan de Van Overbekelaan 216?

Vanaf 17 juli a.s. worden de permanenties als volgt georganiseerd:

 • Lojega ontvangt u op dinsdag van 13u tot 15u30 en donderdag van 9u tot 12u. U kan ook een e-mail sturen naar lojega@lojega.be.
 • Het OCMW is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.
 • De gemeente is open voor het publiek van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 14.45 uur.

 

 1. Wanner zijn er telefonische permanenties?

Lojega: 02/ 426 23 94, maandag tot woensdag van 9u tot 12u en donderdag van 13u tot 15u30. Buiten deze uren kun je contact opnemen met de wachtdienst (02/432 97 98) of onze maatschappelijk werkers.

OCMW: 02/ 422 57 57 – van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur.

Gemeente : van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 11u45 en van 13u30 tot 14u45.

 

VERZEKERINGEN

 1. Hoe dien ik een aangifte in?

U moet contact opnemen met uw verzekeraar, die u om de volgende informatie zou kunnen vragen:

 • Foto’s van uw beschadigde woning (info over toegang tot uw woning, zie punt 7);
 • Een schadecertificaat (verkrijgbaar bij Lojega, zie punt 4);
 • Een gedetailleerde lijst van uw materiële schade (meubels, kleding, juwelen) – stel deze op voorhand op!
 • Nummer van het PV opgesteld door de politie: B.R.L.2.025996/2023 ;
 • Een kopie van het Onbewoonbaarheidsbesluit (online beschikbaar – zie punt 4).

Vergeet niet uw verzekeraar te vragen of hij de kosten van herhuisvesting dekt en voor hoe lang.

U dient een afspraak te maken met uw verzekeringsexpert en naar de plaats van de brand te gaan. Tot en met 1 augustus garanderen wij u op volgende momenten toegang tot het gebouw: van maandag tot vrijdag (behalve op 21/7) van 15 tot 17u

 

 1. Hoe kan ik een schadecertificaat afhalen?

U kan het schadecertificaat  afhalen tijdens de permanenties (Rusatiralaan 6 in Ganshoren).

Het Onbewoonbaarheidsarrest is ook verkrijgbaar tijdens de permanenties van Lojega, aan het onthaal van het gemeentehuis van Ganshoren (tijdens de openingsuren) of van het OCMW van Ganshoren (tijdens de openingsuren) en op de website van Lojega (www.lojega.be).

 

 1. Moet ik een verzekering afsluiten voor mijn tijdelijke woonst?

Indien u opnieuw via Lojega wordt gehuisvest, moet u een nieuwe verzekering afsluiten op basis van de overeenkomst voor precaire/tijdelijke bewoning die u met Lojega heeft afgesloten of uw verzekeraar op de hoogte brengen van het feit dat u in een tijdelijke woonst verblijft op een ander adres.

Indien u elders wordt gehuisvest, moet u een verzekering afsluiten overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst voor precaire/tijdelijke bewoning die met de eigenaarsorganisatie is gesloten (OCMW, andere sociale huisvestingsmaatschappij, …)

 

 1. Welke schade wordt gedekt door de verzekering?

De verzekering van Lojega dekt alles wat deel uitmaakt van het gebouw (muren, deuren, vloeren en alles wat Lojega ter beschikking stelt).

Alles wat te maken heeft met uw inboedel en persoonlijke bezittingen (meubels, multimedia, huishoudelijke apparaten, kleding, etc.) wordt gedekt door het luik “inhoud” van uw  persoonlijke verzekering.

 

UW WOONST IN DE VAN OVERBEKELAAN 216

 1. Kan ik toegang krijgen tot mijn woonst en mijn persoonlijke bezittingen ophalen?

Het goed is onbewoonbaar verklaard. De toegang is dus verboden.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • In augustus worden mensen elke woensdag en vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur uitgenodigd om hun noodzakelijke spullen op te halen in gezelschap van een Lojega steward of een vredebewaarder.
 • Experten en werknemers aangesteld door Lojega zullen toegang krijgen tot het gebouw met de toestemming en onder de verantwoordelijkheid van Lojega.

Vergeet niet uw briefwisseling uit uw brievenbus te halen, uw koelkast te legen en de levensmiddelen mee te nemen (indien uw keuken niet toegankelijk is, neem dan contact op met de technische dienst van Lojega zodat een medewerker de toegang kan verlenen).

 

 1. Hoe wordt  de  beveiliging   van  de  appartementen  in  het  gebouw  aan    de  Van Overbekelaan  216 aangepakt ?

De beveiliging is voorbij. De inkomdeuren van de appartementen zijn voorzien van hangsloten.

 

 1. Wordt mijn woning schoongemaakt?

Ja, Lojega zal binnenkort een schoonmaakbedrijf aanstellen om de binnen- en buitenkant van het gebouw en de appartementen schoon te maken. U krijgt te zijner tijd een planning toegestuurd.

 

 1. Wat moet ik doen met mijn contracten met mijn energie-, water- en kabeltelevisieleveranciers voor mijn getroffen woning?

U wordt verzocht contact op te nemen met uw leveranciers en de te treffen regelingen te bespreken, zodat u de betaling van uw voorschotten/rekeningen kunt opschorten terwijl uw appartement wordt hersteld.

 

 1. Moet ik de huur voor de 216 betalen?

Nee, u hoeft geen huur te betalen totdat u opnieuw in uw appartement woont.

 • Indien u per domiciliëring betaalt, heeft Lojega de betaling opgeschort;
 • Indien u per doorlopende opdracht betaalt, moet u contact opnemen met uw bank om de betaling op te schorten;
 • Indien de huur voor juli al betaald is, neem dan contact op met de boekhouding van Lojega, die de huur zal terugstorten (lojega@lojega.be).

 

 1. Hoe kan ik mijn briefwisseling ophalen?

Uw briefwisseling wordt doorgestuurd naar het adres van Lojega en kan opgehaald worden in het kantoor in Ganshoren (Rusatiralaan 6).

 

 1. Kan ik mijn adres behouden?

Voorlopig behoudt u uw  ‘administratief’ adres. Het gemeentebestuur  is op de hoogte gebracht en er zal op korte termijn  geen schrapping van uw adres plaatsvinden.

Indien u vragen heeft over uw administratieve situatie, neem dan contact op met de gemeente Ganshoren.

Dienst Bevolking :

 • Telefonisch: 02/464.05.15 – 16 – 17 – 66 (van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u)
 • Per e-mail: bevolking@ganshoren.brussels

Dienst Vreemdelingen:

 

HERHUISVESTING

Indien u nog geen contact heeft opgenomen met Lojega sedert de brand, doe dat zo snel mogelijk (02/426.23.94)!

 1. Hoe lang zal ik in een tijdelijke woonst verblijven? Wanneer kan ik terugkeren naar mijn woning in de 216?

Voor de woningen die de minste schade hebben geleden, hopen we dat u er binnen de  12 weken  kan terugkeren, afhankelijk van de bevestiging door de ondernemers die aan het herstel van het gebouw werken.

Voor woningen  die rechtstreeks getroffen zijn door de brand, zal het helaas minstens een jaar duren.

 

 1. Moet ik iets betalen voor de woning waar ik tijdelijk verblijf?

Indien u tijdelijk bij Lojega wordt gehuisvest, wordt er een forfaitair bedrag vastgesteld op basis van het type accommodatie dat u bewoont, om de kosten te dekken.

Indien u elders wordt gehuisvest, hangt dit af van de overeenkomst die is getekend voor tijdelijk verblijf.

 

 1. Moet ik mijn huidige verblijfplaats aangeven bij de gemeente?

Nee. Het is niet mogelijk om u te domiciliëren in een woning die u tijdelijk bewoont.

Indien u zou beslissen om permanent naar een nieuwe woning te verhuizen, moet u zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

 

 1. Moet ik een overeenkomst tekenen voor de woning waar ik momenteel verblijf?

Indien u tijdelijk bij Lojega herhuisvest bent in een appartement dat na een bezoek van de technische dienst,  conform is verklaard, hebt u op voorhand een overeenkomst getekend voor de ter beschikkingstelling van  het appartement.

Vanaf de week van 10 juli 2023 zal u worden gevraagd om een overeenkomst voor precaire/tijdelijke bewoning te ondertekenen voor een periode van één maand, die kan worden verlengd en waarin het bedrag wordt vastgesteld dat per maand moet worden betaald (om de nutsvoorzieningen te dekken).

Als u bij een andere sociale huisvestingsmaatschappij wordt ondergebracht, zal u ook worden gevraagd een contract te ondertekenen met de organisatie die u tijdelijk onderdak biedt.

 

 1. Mijn tijdelijke woonst is vuil, wat moet ik doen?

Onze teams zijn beschikbaar om uw tijdelijke woonst helemaal schoon te komen maken. U kan de coördinator van de schoonmaakdienst contacteren op het nummer  0490/47 81 33.

 

 1. Moet ik parking betalen als ik in een andere parkeerzone wordt gehuisvest?

Indien u binnen Ganshoren verhuisd naar een gebouw van Lojega, is het in dezelfde parkeerzone en u hoeft niets te doen.

Indien u naar een andere parkeerzone verhuist binnen de gemeente Ganshoren of in een andere gemeente die beheerd wordt door Parking Brussels, neem dan contact op met Parking Brussels, Keizer Karellaan 140 (Gemeentehuis, gelijkvloers). Openingsuren tijdens de zomer (donderdag) :

 • 20/7: 13u30 tot 15u
 • 27/7: 13.30 tot 15.00 u
 • 3/8: 13.30 tot 15.00 u
 • 10/8: 13.30 tot 15u
 • 17/8: 13.30 tot 15u
 • 24/8: 13.30 tot 15u
 • 31/8: 13.30 tot 17u

Bewoners die tijdelijk in Jette worden ondergebracht, kunnen hun vrijstelling aanvragen bij  info@parking.brussels, met vermelding van :

 1. Hun naam
 2. Hun rijksregisternummer
 3. Hun tijdelijk adres
 4. Hun nummerplaat
 5. Hun status als slachtoffer van de 216 Van Overbekelaan in Ganshoren.

Of u informeert zich bij het gemeentebestuur van de gemeente waar u tijdelijk verblijft indien die geen overeenkomst heeft met Parking Brussels.

 

 1. Hoe vraag ik een installatiepremie voor zwaar getroffen bewoners aan?

De OCMW’s van Ganshoren en Jette zullen contact opnemen met alle betrokkenen om de nodige stappen te ondernemen.

 

 1. Kan ik basismeubilair verkrijgen (koelkast, matrassen, elektrische kookplaten, …)?

Het OCMW leent momenteel koelkasten uit, af te halen in de gemeentelijke garage (Kerkstraat 23 in Ganshoren) tot 27 juli 2023 tussen 7u30 en 9u30 (ma, di, do).  U dient zich aan te melden met uw identiteitsbewijs en een voertuig om de koelkast te vervoeren.

Als u hulp nodig hebt bij het vervoeren van de koelkast, kan u dit ter plaatse aanvragen. Een levering zal worden georganiseerd door de gemeente en het OCMW van Ganshoren.

Lojega leent elektrische kookplaten en matrassen uit; u kan een aanvraag indienen tijdens de permanenties.

Voor alle andere meubelaanvragen kan u terecht bij de maatschappelijke werkster van het OCMW.

 

PSYCHOSOCIALE HULP

 1. Waar kan ik terecht voor psychologische hulp?

– Het Centre Primavera verwelkomt je op afspraak (02/428 90 04) in de Stanislas Legrellestraat 48 in Jette. Je kan er terecht op maandag van 14 tot 18 uur, op donderdag van 9 tot 12 uur en op vrijdag van 13 tot 17 uur.

– Bij de dienst slachtofferhulp van de politie op 02/412 65 58 van 9u tot 17u, van maandag tot vrijdag. Bezoeken op afspraak in Koekelberg.

– Bij het dienst slachtofferhulp van de gemeente Jette: 02/423 14 50.

 

 1. Waar kan ik terecht voor voedselhulp?

Tot 21 juli 2023:

 • Indien u in Jette bent gehuisvest, kan u voor middag- en avondmaal terecht bij Resto Jet (Kardinaal Mercierplein, 36).
 • Indien u in Ganshoren gehuisvest bent, kan u van 12 tot 13 uur en van 17 tot 18.30 uur terecht bij het OCMW van Ganshoren, Hervormingslaan 63.

 

 1. Is er hulp om de was te doen?

In Ganshoren en Jette stelt het OCMW jetons ter beschikking voor de wasserette.

ingedeeld in : ,