VO 216 – FAQ Herintegratie van de woningen VO 216

07 september 2023 - 16:36

MIJN WOONST IN DE VAN OVERBEKELAAN 216

 1. Wie kan zijn woning in de Van Overbekelaan 216 opnieuw betrekken?

Alle huurders van licht beschadigde woningen (kolommen 1, 2, 3 en 6) kunnen hun woning betrekken in het gebouw van de Van Overbekelaan 216.

Wat betreft zwaar beschadigde woningen (kolommen 4 en 5), zullen de renovatiewerkzaamheden naar verwachting eind 2024 beginnen en ongeveer 6 maanden duren. Lojega schat dat deze woningen op zijn vroegst na de zomer van 2025 weer verhuurbaar zullen zijn. De huurders van deze appartementen krijgen permanent een nieuwe woning toegewezen.

 

 1. Wanneer kan ik mijn woning opnieuw betrekken?

Alleen de gezinnen die een licht beschadigde woning bewonen, kunnen hun woning opnieuw betrekken. De herintegratie zal plaatsvinden tussen 11 en 15 september volgens een vastgesteld schema. Als u op de 12e verdieping woont, zal de herintegratie halverwege oktober plaatsvinden. Lojega zal u tijdig informeren.

 

 1. Hoe zal de terugkeer naar de woningen gebeuren?

Gedurende de re-integratieweek zullen de ploegen van Lojega aanwezig zijn om u volgens het opgestelde schema te verwelkomen. U bent hierover door Lojega gecontacteerd.

Zodra u in het bezit bent van uw sleutels en de herintegratie-inspectie heeft uitgevoerd (zie vraag 4), kunt u toegang krijgen tot uw woning.

Er zal tijdens deze week een psychosociaal ondersteuningsprogramma worden geïmplementeerd in het LISA-centrum, met de aanwezigheid van:

 • Maandag: Primavera Centrum van 13.00 uur tot 17.00 uur.
 • Woensdag: Slachtofferhulp van de politie van 13.00 uur tot 17.00 uur.
 • Vrijdag: Ouderkoffie georganiseerd door de Preventiedienst van 9.00 uur tot 11.00 uur en het Primavera Centrum van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 

 1. Wat houdt de herintegratie-inspectie in?

Met dit document zullen we de staat van de muren, vloeren, deuren, ramen, branddetectoren, enzovoort controleren. Als er eventuele schade is veroorzaakt tijdens de interventie van de brandweer, zal deze worden genoteerd in de herintegratie-inspectie die aan uw oorspronkelijke ingaande plaatsbeschrijving wordt toegevoegd. Wij herinneren u eraan dat schade aan uw persoonlijke eigendommen wordt gedekt door uw eigen verzekering.

 

 1. Zal mijn woning opnieuw voldoen aan de normen?

Alle woningen die betrokken zijn bij de herintegratie voldoen weer aan dezelfde normen als vóór de brand.

 

 1. Wordt mijn woning schoongemaakt?

De muren en plafonds van de licht beschadigde appartementen zijn gereinigd door het bedrijf Damage Control, met uitzondering van enkele geïsoleerde gevallen waarover Lojega contact heeft opgenomen.

Alle huurders van wie de inboedelverzekering dekking bood, hebben van hun verzekeringsmaatschappij een oplossing aangeboden gekregen voor het reinigen van hun meubels.

Als uw verzekering geen dekking bood voor de inhoud van uw appartement, bent u zelf verantwoordelijk voor het reinigen van uw meubels. Als u hulp nodig heeft bij dit aspect, kunt u contact opnemen met het OCMW om na te gaan of er een oplossing kan worden gevonden.

 

 1. Wat betreft water en elektriciteit in de woningen van de Van Overbekelaan 216 ?
 • Onze loodgieters hebben na de brand geen lekkage van koud water vastgesteld. De watertoevoer van het gebouw is open en er zijn geen problemen gemeld door de conciërges, huurders, bedrijven, enz.
 • De elektriciteitsmeters zijn door Sibelga weer geopend en de elektriciteit werkt in de woningen.

 

 1. Kan ik mijn zoon/dochter machtigen om de inspectie en ondertekening van het inspectierapport uit te voeren?

Ja, dat kan, op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn. Ze moeten een volmacht meebrengen die is ondertekend door hun gemachtigden, samen met een kopie van hun identiteitskaart.

 

 1. Is het mogelijk om het slot van mijn appartement te veranderen?

Ja, dat is mogelijk, maar op kosten van de huurder.

 

 1. Wat betreft de betaling van mijn huur voor de Van Overbekelaan 216?

De huur voor de Van Overbekelaan 216 zal pas verschuldigd zijn vanaf de 1e kalenderdag van de maand na herintegratie in de woning, evenals de betaling van de huurlasten en de huur voor garages. Dit betekent dat huurders die in september hun woning opnieuw betrekken, hun huurlasten en huur pas vanaf 1 oktober 2023 hoeven te betalen.

 

 1. Moet ik de huur voor juli betalen waarvoor ik een herinnering heb ontvangen?

Nee, dit is een administratieve fout.

 

UW TIJDELIJKE WOONST

(DIT BETREFT ALLEEN PERSONEN MET LICHTE SCHADE. PERSONEN MET ERNSTIGE SCHADE KUNNEN NOG STEEDS IN DE TIJDELIJKE WOONST VERBLIJVEN)

 1. Wat betreft de vergoeding voor herhuisvesting voor september 2023?

Voor huurders die hun woning tussen 11 en 15 september opnieuw betrekken, is de volledige vergoeding voor herhuisvesting verschuldigd voor de maand september.

 

 1. Wanneer zal de eindinspectie van de tijdelijke woonst plaatsvinden?

De eindinspectie van de tijdelijke woonst zal plaatsvinden in de week van 25 september. De afspraken zullen worden gemaakt door de sociale dienst op het moment de van re-intégratie.

De tijdelijke woonst moet leeg worden opgeleverd, met uitzondering van de matrassen die door Lojega zijn verstrekt, de elektrische kookplaten die door Lojega zijn verstrekt en de koelkast die door het OCMW is verstrekt (leeg en schoongemaakt). Eventuele schade die is ontstaan tijdens het tijdelijke verblijf en eventuele schoonmaakkosten van het appartement zullen aan u worden doorgerekend tegen kostprijs.

 

 1. Kan ik langer in mijn tijdelijke woonst blijven?

U heeft een week de tijd om uw tijdelijke woonst te verlaten nadat u uw sleutels heeft ontvangen en uw herintegratie-inspectie is voltooid. Als u problemen heeft met de termijnen, neem dan contact op met de sociale dienst van Lojega.

 

MEUBELS

 1. Kan ik nog steeds meubels ophalen uit mijn woning in de Van Overbekelaan 216 voordat ik er opnieuw intrek?

Het ophalen van persoonlijke bezittingen kan plaatsvinden volgens de huidige procedures, namelijk tijdens de twee halve dagen per week tot 8/09. Daarna zal dit op afspraak zijn. Het zal echter niet mogelijk zijn om meubels op te halen (tenzij in noodgevallen – te bespreken met Lojega) in de week van 11/09.

Elke afspraak moet 3 dagen van tevoren worden gemaakt, telefonisch op 02/426.23.94, of per e-mail : info.lojega@lojega.be.

 

 1. Wat moet ik doen met de apparatuur die ter beschikking is gesteld in de tijdelijke woonst? Zal er hulp beschikbaar zijn voor het transport van meubels van het OCMW?

De meubels die door het OCMW ter beschikking zijn gesteld (bedden, tafels, stoelen) zijn donaties. Deze hoeven niet te worden teruggegeven. Als u deze meubels niet wilt behouden, kunt u contact opnemen met organisaties zoals “Les Petits Riens”, die mogelijk geïnteresseerd zijn in het ophalen ervan.

 

Echter, de elektrische kookplaat, matrassen en de koelkast (leeg en schoongemaakt) moeten ter plaatse worden achtergelaten. Ze worden opgehaald door de diensten van Lojega, het OCMW en de Gemeente tijdens de week van 25 september.

 

ANDERE

 1. Worden de kosten voor huisvesting in het rusthuis van het OCMW gedekt door Lojega?

Nee, de kosten voor herhuisvesting kunnen eventueel, afhankelijk van uw verzekeringscontract, worden gedekt door uw verzekering.

 

 1. Zal er geluidsoverlast zijn als gevolg van werkzaamheden in het gebouw van de Van Overbekelaan 216?

In eerste instantie kan het schoonmaken van de woningen in de kolommen 4 en 5 wat geluidsoverlast veroorzaken, omdat het ook het demonteren van keukens omvat. Het zal echter gaan om enkele uren werk en niet om aanhoudend significant lawaai dat dagenlang aanhoudt.

Daarna kunnen de renovatiewerkzaamheden aan de zwaar beschadigde woningen, gepland voor eind 2024, wat geluidsoverlast met zich meebrengen, maar opnieuw verwachten we geen werkzaamheden die aanhoudend significant geluid zullen veroorzaken. Deze werkzaamheden zouden 6 maanden duren.

 

 1. Wat gebeurt er met mijn post na de herintegratie?

Voor personen met lichte schade zal de post weer beschikbaar zijn in de Van Overbekelaan 216 vanaf 1 oktober. Tot 30 september blijft de post beschikbaar op het hoofdkantoor van Lojega (6 Rusatiralaan, 1083 Ganshoren).

Voor personen met ernstige schade wordt de post doorgestuurd naar het hoofdkantoor van Lojega totdat de huurder terugkeert naar zijn definitieve woning (tenzij u ervoor kiest om het naar uw tijdelijke woonst te laten

ingedeeld in : ,